Kancelaria w szczególności świadczy usługi prawne w zakresie:
 • szeroko rozumianej, kompleksowej obsługi prawnej,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,
 • sporządzania pozwów, pism procesowych, wniosków i innych pism,
 • sporządzania pisemnych i ustnych opinii prawnych,
 • przeprowadzania konsultacji i udzielania porad prawnych,
 • przygotowania projektów oraz opiniowania umów, porozumień oraz innych pism,
 • prowadzenia negocjacji handlowych i mediacji
 • obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego.
Podstawowa oferta Kancelarii obejmuje prowadzenie spraw z zakresu:
 • prawa cywilnego z uwzględnieniem:
  • - prawa spadkowego
  • - prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa gospodarczego i handlowego
 • windykacji należności
 • prawa pracy
 • prawa konkurencji
 • prawa budowlanego

Nasi klienci mogą być pewni indywidualnego podejścia do każdej sprawy oraz naszego pełnego zaangażowania w dążeniu do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Naszą misją jest nieustanne poszerzanie wiedzy i kompetencji z zakresu świadczonych usług oraz wypracowanie partnerskich relacji z naszymi Klientami w celu kompleksowej oceny ich potrzeb i zaproponowania optymalnie najlepszych rozwiązań.

Dbamy o profesjonalizm i etykę zawodową naszych działań. Wszystkim klientom kancelarii zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług jak również dyskrecję.

Usługi prawne wykonujemy bez ograniczeń terytorialnych. świadczymy pomoc prawną głównie w języku polskim i angielskim. Obsługa w języku angielskim obejmuje sporządzanie pism i projektów umów a także korespondencję i prowadzenie negocjacji.

template by BabooJaga Studio 2015